MY BLOG ENTRIES

Sunday, December 26, 2010

Ang Langgam

Naisip mo na ba
Kung paano ang buhay langgam?
Maghapong nagtratrabaho
Buhat dito, kayod diyan
Ubod ng bigat man ang pasanin
Hala sige, kayod pa rin
Umaasang sa tag ulan
Sila ay may kakanin
Bagama't bulag
At di nakikita ang daan
Talunan man at munti
Patuloy pa rin ang paglaban
Hindi napapansin
Pagkat iisa ang kaanyuan
Nagsisilbi sa reyna
Na wala rin namang pakialam
Inaapakan, pinipipi
Pinipitik sating damit
Ngunit buhay pa rin, kayod muli
Hinaharap ang buhay na pasakit
Kaya't pag langgam ay iyong nakita
Sana sila'y bigyang pansin
Pagkat ako'y tulad nila
... Isang langgam sayong paningin.

No comments:

Post a Comment